www.mte.se

MTE - prestandautveckling för finsmakare

Teknik

Om Effektmätning

Fakta om effektmätning i en Rototestanläggning
En Rototest dynamometer är fastkopplad till de drivande hjulnaven, det kan alltså inte slira alls,något som det gör på en rullande landsväg.
Vi grundar aldrig officiella siffror på någon sk dynamisk mätmetod.

Samtliga biltillverkare mäter upp sina officiella prestandauppgifter efter under beskriven metod och när en orginalbils effekt uppmäts med denna metod når vi ganska exakt till biltillverkarens uppgifter.
Mätmetoden har också påvisat bäst repeterbarhet av alla i dagsläget kända mätmetoder. Detta är m.a.o. det enda sättet att rättvist kunna jämföra ett trim med biltillverkarens uppgifter.

Slutligen, hästkrafter och vridmoment är båda den kraft som uppnås vid ett visst varvtal. Det finns alltså ingen variabel mellan de båda för ett givet varvtal, utan har man ett värde i Nm vid ett visst varvtal så innebär det alltid samma antal hkr vid detta varvtal. Vridmomentet som oftast är maximalt någonstans i motorns mellanregistervarvtal återspeglar alltså hur många hkr som finns tillgängliga vid detta varvtal. Vid en acceleration spenderas den mesta tiden just i mellanregistret och därför är det vridmomentet som vinner racet.

Hur går själva mätningen till?
Nu till det väsentliga - hur vi mäter upp en effektkurva.
Vi delar upp motorns varvtalsregister i ett antal belastningsvarvtalspunkter, typiskt med 500varv/min mellan varje punkt. Vid varje av dessa punkter hålls varvtalet konstant av Rototestanläggningen. Långsamt ökas belastningen tills gaspedalen är i botten och därefter avvaktar vi några sekunder tills effektuttaget har stabiliserats(eventuella laddtrycksöverslängar och andra dynamiska fenomen ebbat ut) Vid det här laget har motorn varit under full belastning under några sekunder och både motorns varvtal och effektuttag är konstanta - belastningstillståndet är statiskt.

Nu börjar mätningen.
Rototest-datorns mätning aktiveras och mäter vridmomentet med en hastighet av 10gg/sek och ett medelvärde för de tre sista sekunderna sparas. Denna process upprepas för var och ett av de förbestämda varvtalen i motorns varvtalsregister.
De värden som erhållits korrigeras för transmissionsförluster, något som vi beräknar till max 10% för en framhjulsdriven bil och inte något mer. Sedan tar vi maxvärden för hästkrafter och vridmoment och rundar neråt till närmaste 5-tal(ibland lite mer). Resultaten av mätningarna sammanställs sedan i ett certifikat som du som kunden får med dig.