www.mte.se

MTE - prestandautveckling för finsmakare

Produkter

S60 Prestanda

Avgassystem
TME sportavgassystem konstrueras, utprovas och tillverkas av TME i Sverige och uppfyller de högsta funktions och kvalitetskrav som kan ställas på ett effekthöjande avgassystem, utan att göra något onödigt väsen av det. Endast rosfritt stål av legeringar speciellt utprovade för avgassystem används i produktionen. Detta gör att avgassystemet har en mycket lång livslängd. Större rördimention betyder högre effekt och vridmoment genom hela registret under belastning. Speciellt på turbobilar, där virdmomentet kommer vid ett lägre varvtal och responsen vid gaspådrag förbättras. Med ett TME sportavgassystem( sk halvsats från katalysator och bakåt) reduceras mottrycket före katalysatorn med ca 30-50% och temeraturen med ca 10% vid fullt effektuttag jämfört med original avgassystem. Ett TME avgassystem är därför absolut nödvändigt för motorns funktion och livslängd vid all trimmning.

TMEs ljuddämpare är av absortionstyp, så mottrycket är lägsta möjliga med dämpmaterial av speciellt utprovad basalstenull och rostfri stålull. Alla TME avgassystem uppfyller de Europeiska bullerkraven enl EN 45001 och har ett dovt sportigt ljud. Samtliga TME avgassystem monteras i orginalfästen utan modifieringar och alla monteringsddetaljer som erfodras ingår. Ändrören säljes ej separat

Racekatalysator
Ett anslutningsrör med katalysator som komplett enhet (från turbons utlopp till halvsatsens början), tillverkat i rostfritt stål med platinabelagd metallmonolit. En mycket tålig katalysator utvecklad för tävlingsbruk men som ändå klarar kraven på avgasrening. Endast ONS-certifierad för tävlingsbruk. Ej E-certifierad. Reducerar mottrycket före katalysatorn med upp till 80%.

TMEs framrör är nödvändigt i samband med steg 2 uppgradering och vid byte till större turboaggregat (steg3).
Effektökning beroende på modell och utförande. TME framrör ger mycket bra respons vid gaspådrag och bättre acceleration 0-100 km/h, i vissa fall upp till 0,6 sekunder. Fungerar perfekt för t.ex. Autobahn resor i raskt tempo där vissa orginalkatalysatorer snabbt kan bli helt utbrända. Ger något högre ljudnivå inne i bilen jämfört med original katalysator. Ett speciellt program erfodras till motorstyrenheten för några modeller

OBS! Denna artikel tillverkas endast på specialbeställning vilket kan innebära 3-4 veckors leveranstid.

Se prislista till vilka modeller främre rör med metallkatalysator finns.