www.mte.se

MTE - prestandautveckling för finsmakare

Produkter

X40 Prestanda

Fjädrar
En TME sportfjädersats är det bästa sättet att förbättra vägegenskaperna på din bil. Utvecklade av TME och tillverkade i Sverige enligt kvalitetskraven i ISO 9002 och av material av högsta kvalitet från Bekaert i Belgien.

Fjädrarna är kall-lindade på CNC-styrda lindningsmaskiner och sedan härdade. Därefter planslipas fjäderändarna om så erfodras. Sedan stålkuleblästras fjädrarna, vilket ökar livslängden med mer än 200%. Nästa moment är att provtrycka fjädrarna för att bli av med spänningar i materialet efter de tidigare momenten. Många andra fjädrar som finns på marknaden är inte provtryckta, vilket gör att fjädrarna tidigt kan gå av eller sjunka ihop. Detta gör fjädrarna obrukbara på kort tid. Slutligen så ska fjädrarna ytbehandlas, detta görs genom att de lackeras svarta med en slitstark pulverlack.

Varje ny fjäder designas så att belastningen blir jämt fördelad, utan att överlasta någon del av fjädern. Sportfjädersatserna sänker bilem med 15-50 mm beroende på modell och utförande. Fjäderkonstanten(hårdheten) och progressiviteten i fjädrarna är utprovade för att ge bästa möjliga balans och vägegenskaper, utan att märkbart försämra komforten i bilen. Fjädersatserna har 5 års garanti mot fjäderbrott.