www.mte.se

MTE - prestandautveckling för finsmakare

Företaget

Länkar

Rototest
Hur mycket kräm har du i din bil egentligen?! Kom in och effektmät din bil i MTEs Rototest-anläggning så är det färdigsnackat sen... Resultatet blir svart på vitt (fast i fyrfärg) i form av ett lättläst effektcertifikat som tydligt visar effekt och vrid i diagramform. Effektmätning i en Rototestanläggning motsvarar den mätmetod som används av bilindustrin och är en av de mest exakta mätmetoderna som finns att tillgå idag. Har du inte mätt effekten i en Rototest anläggning har du inte effektmätt... (läs fakta om Rototest nedan)
Sugen? Ring gärna så berättar vi mer.

Fakta om Rototest:
En Rototest dynamometer är fastkopplad till de drivande hjulnaven, det kan alltså inte slira alls, något som det gör på en rullande landsväg. Vi grundar aldrig officiella siffror på någon sk dynamisk mätmetod. Samtliga biltillverkare mäter upp sina officiella prestandauppgifter efter under beskriven metod och när en orginalbils effekt uppmäts med denna metod når vi ganska exakt till biltillverkarens uppgifter. Mätmetoden har också påvisat bäst repeterbarhet av alla i dagsläget kända mätmetoder. Detta är m.a.o. det enda sättet att rättvist kunna jämföra ett trim med biltillverkarens uppgifter. Slutligen, hästkrafter och vridmoment är båda den kraft som uppnås vid ett visst varvtal. Det finns alltså ingen variabel mellan de båda för ett givet varvtal, utan har man ett värde i Nm vid ett visst varvtal så innebär det alltid samma antal hkr vid detta varvtal. Vridmomentet som oftast är maximalt någonstans i motorns mellanregistervarvtal återspeglar alltså hur många hkr som finns tillgängliga vid detta varvtal. Vid en acceleration spenderas den mesta tiden just i mellanregistret och därför är det vridmomentet som vinner racet.

Hur går själva mätningen till?
Nu till det väsentliga, hur vi mäter upp en effektkurva. Vi delar upp motorns varvtalsregister i ett antal belastningsvarvtalspunkter, typiskt med 500 varv/min mellan varje punkt. Vid varje av dessa punkter hålls varvtalet konstant av Rototestanläggningen. Långsamt ökas belastningen tills gaspedalen är i botten och därefter avvaktar vi några sekunder tills effektuttaget har stabiliserats (eventuella laddtrycksöverslängar och andra dynamiska fenomen ebbat ut). Vid det här laget har motorn varit under full belastning under några sekunder och både motorns varvtal och effektuttag är konstanta - belastningstillståndet är statiskt. Nu börjar mätningen. Rototest-datorns mätning aktiveras och mäter vridmomentet med en hastighet av 10ggr/sek. och ett medelvärde för de tre sista sekunderna sparas. Denna process upprepas för var och ett av de förbestämda varvtalen i motorns varvtalsregister. Resultaten av mätningarna sammanställs sedan i ett certifikat som kunden får med sig.

Uppgraderingar och angiven kontra mätt effekt
Varje bil är en individ, ibland är spridningen mindre och ibland är den större. Detta gäller mellan bilar, men även mellan olika typer eller individer av dynamometrar och dessutom de omgivande faktorerna vid olika test tilfällen, temperatur, bränslekvalitet, slitage på motorns hårdvara, luftkylnings kapaciteten hos dynamometer utrustningen. Vi klargör därmed att de effekt och moment siffror vi anger för våra uppgraderingar och kit är den effekt vi mätt på en nästan ny bil vid utvecklingstillfället på vår dynamometer. och inte en garanti att varje bil på varje dyno vid varje tillfälle kommer att visa det resultat som vår visade vid utvecklingstillfället. Andra dynamometrar kan visa mer eller mindre, och bara en före och efter test på samma dag på samma dyno kommer att berätta något om vad resultatet av en modifiering av bilen visade.
Vidare saknar de flesta dynamometeranläggningar tillräcklig luft kylning (fartvindsimulering), den uppmätta kraften kan alltså bli mindre på en dyno än den kommer att vara i verkliga livet när man kör på en riktig väg. Ett exempel på detta: för att ge 300 km/h fartvind över hela bilen, behövs en fläkteffekt på i storleksordningen 3000hp ( High- end F1 vind / dyno tunnlar ligger runt där i fläkteffekt ) . Ta en titt på den Dyno anläggning du brukar gå till. Du kommer troligtvis se att fläkten har en märkeffekt på någonstans runt 3 - 10hp . Som referens använder MTEs dynamometer totalt ca 140hp.
Så inte blir alltför besviken av absoluta effektsiffror, om du finner dem för låga. Det är ju hur bilen går och kännes och presterar som verkligen betyder något.

http://www.rototest.com